Sygnatura zamówienia: RRG-ZP.271.8.2015
Rodzaj zamówienia: usługi

Data ogłoszenia : 2015-11-27 

 

 


 

Udzielenie Gminie i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu
Gminy i Miasta Tuliszków