Przewodniczący: Józef Pośpiech

Członkowie Rady:

Antoniewicz Jacek

Ast Tadeusz

Radecka Aleksandra

Janik Krzysztof

Siepka Mirosława

Skibińska Natalia

Rada Samorządu Mieszkańców m. Tuliszkowa:

1. Bohdan Radecki

2. Jacek Antoniewicz

3. Krzysztof Janik

4. Tadeusz Ast

5.Patrycja Jacek

6. Grażyna Pośpiech

7. Stanisław Przybyłowicz

8. Natalia Skibińska

9. Tadeusz Wawrzyniak

10. Jarosław Lipowski

11. Aleksandra radecka

12. Teresa Grazyna Glicza

13. Mirosława Siepka

14. Andrzej Radecki

15. Józef Pośpiech

Uprawnionych do głosowania -2741

Obecnych w dniu głosowania - 80