Sołtys: Dariusz Kośla

Rada Sołecka:

Kwiatkowski Radosław

Siepka Jolanta

Stasiak Renata

Szymczak Józef

Kusiak Tomasz

Uprawnionych do głosowania - 447

Obecnych w dniu głosowania - 67