OBWIESZCZENIE

 Starosty Tureckiego  

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany, udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestora

Zarząd Dróg Powiatowych

dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Krasickiego i Walki Młodych w miejscowości Tuliszków"