Uchwała numer 0007.20.2014

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 28.04.2014r.