Wykonanie Budżetu
Gminy i Miasta Tuliszkow za 2002 rok