Informacja 

 

BurmistrzaGminy i Miasta Tuliszków 

 

o przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych.