Wykonanie budżetu


Gminy i Miasta Tuliszków  za I półrocze


za 2013 rok