Wykonanie budżetu


Gminy i Miasta Tuliszków


za 2012 rok