Informacja

Burmistrza
Gminy i Miasta Tuliszków
o sprzedaży nieruchomości

w drodze przetargowej.

obrazek