Projekty uchwał
na sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 28 grudnia

2012 roku