Kolorowy pasek
Zmień kontrastwysoki kontrast
A-   A   A+
RSS Feed Icon RSS
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 


KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

ROO.0S. 01/04

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Nr strony

1/1

 

 

 • PODSTAWA PRAWNA
 • • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,
  poz. 2096 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1457.),

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity 

      Dz. U. z 2018r., poz. 362 z póżn. zm.),

  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108

     Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1),     

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez

   podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),      

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r.,  poz. 350),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
     (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych      i ich wynagradzania (Dz. U. z 2005r., Nr 53, poz. 472),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2356.)

 I.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

   Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub w pok. nr 15 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków  lub pobrać na stronie  www.bip.tuliszkow.pl,

   Wnioski przyjmowane są w Punkcie Obsługi Interesantów lub w pokoju Nr 15 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1.

 II. WYMAGANE DOKUMENTY

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia ( dołączyć w przypadku zmiany umowy),
 • umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy ( dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy),
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w przypadku s.c. również kopię umowy spółki),
 • pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. ( Dz.U. z 204r., poz. 1543),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku ubiegania
  się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu

 Zgodnie z art. 76a KPA wszystkie kserokopie dokumentów załączone do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem przez organ który dokument wydał, notarialnie albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub  doradcą    podatkowym!

 III. OPŁATY

 Nie podlega opłacie

 IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


 V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Do  30 dni, w sprawach zawiłych do 2 miesięcy.

 VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 VII. INFORMACJE DODATKOWE

 Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 VIII. OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Referat Ogólnoorganizacyjny - Referent ds. obsługi sekretariatu Karolina Skoczylas, pok. Nr 15,  tel. (063) 279 17 86

 

ROO.OS 01/04

Strona 1/1

 

Załączniki

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (1)-1 (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o pomocy de minimis (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym - druk (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KARTA - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek - zwrot kosztów za wyszkolenie młodocianych (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UGiM Tuliszków
Źródło informacji:Magdalena Markiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Konieczka
Data wprowadzenia:2012-07-27 11:28:22
Opublikował:Katarzyna Konieczka
Data publikacji:2012-07-27 11:32:54
Ostatnia zmiana:2019-07-11 15:19:05
Ilość wyświetleń:2636

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij