Uchwała numer 0007.25.2012
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 29.03.2012r.


obrazek