W załączeniu informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie o zmianach stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w okresie od 01 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.