Informacja Burmistrza
Gminy i Miasta Tuliszków 
o wydzierżawieniu działki

z dnia 12 stycznia 2011 r.

obrazek