Projekty uchwał
na sesje Rady Miejskiej w Tuliszkowie
w dniu 14 grudzień 2009 roku.