Kolorowy pasek
Zmień kontrastwysoki kontrast
A-   A   A+
RSS Feed Icon RSS
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Kolorowy pasek

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

 

KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

RO.OK 01/01

NAZWA PROCESU

Wydawanie decyzji administracyjnych

Nazwa sprawy

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych

Nr strony

1/1

 

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ Dz.U. z 2007 r. Nr 70,poz. 473 ze zmianami/,

- Uchwała Nr XL/267/06 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz warunków sprzedaży tych napojów,

- Uchwała Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 września 2007r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Tuliszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta lub pok nr 13 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek wraz z następującymi załącznikami :

1.       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

2.       Dokument potwierdzający  tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3.       Pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku , jeżeli, punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  (a więc – zgodnie z treścią § 3 pkt 4 lit.b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,poz.690) - zawierającym dwa lub więcej mieszkań),

4.       Decyzje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 

III. OPŁATY

  1   Opłata skarbowa – nie pobiera się.

       2. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

a)  Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą wnoszą opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

•    525zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

•    525zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

•    2. l00 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

b) Przedsiębiorcy już prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę ustaloną na podstawie składanych przez nich do 31 stycznia każdego  roku oświadczeń o wartości  sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłata wnoszona w 3 ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września).

Wysokość opłat dla tych przedsiębiorców wynosi:

•    dla napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500zł - 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

•    dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37.500zł - 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

•    dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77.000zł. - 2,7% wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi w poprzednim roku nie przekroczyła podanych wyżej wartości progowych wnoszą opłatę w wysokości podstawowej

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie pok. Nr 6  

IV. SPOSÓB  POSTĘPOWANIA

1)  Złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2) Zezwolenia udziela Burmistrz Gminy i Miasta w drodze decyzji ,

3) Odmowa wydanie decyzji następuje w drodze decyzji Burmistrza,

4) Podmioty posiadające zezwolenia zobowiązane są do corocznego składania w terminie do 31 stycznia oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiszczenia w trzech ratach opłaty za bieżący rok.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Zezwolenia wydaje  się oddzielnie na sprzedaż napojów przeznaczonych do  spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne) oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i inne punkty handlu detalicznego) oraz na poszczególne kategorie napojów alkoholowych:

   -  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

   -  od 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

   -  powyżej 18 % zawartości alkoholu.

2.  Zezwolenia na sprzedaż napojów wydaje się na minimum:

     -  2 lata - zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

    -  4 lata - zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie wskutek nie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi lub innych przyczyn wskazanych art.18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   alkoholizmowi,   może   wystąpić   z   wnioskiem   o   ponowne   wydanie   zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

4.  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło wskutek nie złożenia w terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku lub nie dokonania w przewidzianych terminach opłaty za korzystanie  z zezwolenia,  może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie  zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Krystyna Fabjańska - Inspektor ds. Ogólnoorganizacyjnych, kadr i działalności gospodarczej (pok. nr 13) tel. 0632791766

 

 

RO.OK 01/01

Wydanie II z dnia 19.03.2009r.

Strona 1/1

Załączniki

wniosek o wydanie zezwolenia na alkoholu na czas określony (818kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krystyna Fabjańska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Marendziak
Data wprowadzenia:2008-11-19 13:44:52
Opublikował:Magdalena Marendziak
Data publikacji:2008-11-19 13:54:38
Ostatnia zmiana:2017-01-11 10:03:13
Ilość wyświetleń:2564

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij