Informacja Burmistrza
Gminy i Miasta Tuliszków 
o o sprzedaży nieruchomości
z dnia 17.09.2008 r. 

obrazek