Ogłoszenie Burmistrza
Gminy i Miasta Tuliszków 
o sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

obrazek