Rejestr zarządzeń – rok 2004

 

 

 1. Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 21.01. 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 113, 114, 115, 58/1 położonej w Kiszewach o pow.
 2. Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 30.01.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 3. Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27.02.2004 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta.
 4. Zarządzenie Nr 4/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 15.03.2004 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości.
 5. Zarządzenie Nr 5/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 22.03.2004 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 6. Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25.03.2004 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2003 r. Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 7. Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 15.04.2004 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 r.
 8. Zarządzenie Nr 8/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 15.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Tuliszkowie oznaczonej nr ewidencyjnym 979/46 o pow. 0.0441 ha.
 9. Zarządzenie Nr 9/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 16.04.2004 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 10. Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.04.2004 r. w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego w 2004 r.
 11. Zarządzenie Nr 11/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
 12. Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 20.05.2004 r. w sprawie przeznaczenia środków.
 13. Zarządzenie Nr 13/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 14. Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 15. Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 16. Zarządzenie Nr 16/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 17. Zarządzenie Nr 17/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 22.06.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie przewoźnika na dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Tuliszków.
 18. Zarządzenie Nr 18/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 24.06.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Tuliszkowie oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 2803/7 o powierzchni 0.0058 ha i 2805/5 o powierzchni.
 19. Zarządzenie Nr 19/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25.06.2004 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 20. Zarządzenie Nr 20/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25.06.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Grzymiszewie.
 21. Zarządzenie Nr 21/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2004 r.
 22. Zarządzenie Nr 22/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29.06.2004r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 r.
 23. Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 02.07.2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na budowę Gimnazjum w Tuliszkowie.
 24. Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 14.07.2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 130 000 zł na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja”.
 25. Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 30.07.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 r..
 26. Zarządzenie Nr 26/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 04.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie przewoźnika na dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Tuliszków.
 27. Zarządzenie Nr 27/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 05.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Grzymiszewie.
 28. Zarządzenie Nr 28/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 31.08.2004 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Tuliszków za I półrocze 2004 r. RM w Tuliszkowie i RIO w Poznaniu.
 29. Zarządzenie Nr 29/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 06.09.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków.
 30. Zarządzenie Nr 30/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 09.09.2004 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004r.
 31. Zarządzenie Nr 31/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 20.09.2004 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 r.
 32. Zarządzenie Nr 32/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 07.10.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków.
 33. Zarządzenie Nr 33/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28.10.2004 r.. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.
 34. Zarządzenie Nr 34/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 03.11.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 35. Zarządzenie Nr 35/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 12.11.2004 r. w sprawie podjęcia rokowań dotyczących nabycia gruntu w obrębie Dryja
 36. Zarządzenie Nr 36/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 15.11.2004 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 r.
 37. Zarządzenie Nr 37/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.11.2004 r. w sprawie nabycia gruntu położonego w obrębie Dryja.
 38. Zarządzenie Nr 38/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25.11.2004 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004r.
 39. Zarządzenie Nr 39/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zamian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków.
 40. Zarządzenie Nr 40/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 17.12.2004 r. w sprawie powołania komisji odbioru remontu chodnika.
 41. Zarządzenie Nr 41/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.12.2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 42. Zarządzenie Nr 42/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.12.2004 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych
 43. Zarządzenie Nr 43/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27.12.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 44. Zarządzenie Nr 44/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2004r.
 45. Zarządzenie Nr 45/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29.12.2004 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2004 r.